Laravel 8 Özel Artisan Komutu Örneği

Bu yazımızda, Laravel 8 uygulamasında özel bir artisan komutunun nasıl oluşturulacağını ve test verilerini veya kullanıcı kayıtlarını oluşturmak ve bunları veritabanına eklemek için özel laravel artisan komutunu kullanmayı öğreneceksiniz.

Laravel, Artisan komut satırı arayüzü ile birlikte gelir. Yardımcı ve değerli komutlar sağlayarak geliştirme hızını arttırmada son derece faydalıdır. Artisan komutunun yeri genellikle uygulamanızın kökünde bulunur.

Artisan komutlarının sayısı sınırlı olsa da, bu özel artisan komutunu yapamayacağınız anlamına gelmez. Bu Laravel Artisan komut öğreticisinde, laravel'de özel bir artisan komutunun nasıl oluşturulacağını açıklayacağız:

Aşağıdaki komutu kullanarak önceden tanımlanmış artisan komutlarını kontrol edebilirsiniz.

php artisan list

Yeni Laravel Uygulamasını İndirin

Composer, laravel uygulamasını yüklemek, terminali açmak ve sıfırdan yeni bir Laravel projesi oluşturmak için önerilen komutu yürütmek için kullanışlı bir yol sağlar.

composer create-project laravel/laravel --prefer-dist laravel

Laravel uygulamasına girin.

cd laravel

Laravel'i Veritabanına Bağlayın

Ardından, laravel uygulamasını veritabanına bağlamanız gerekir, dosyaya veritabanı adını, kullanıcı adını ve şifreyi girerek yapılabilir .env.

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Kullanıcı verilerini oluşturmadan önce, bekleyen geçişleri çalıştırmanız, dolayısıyla geçiş Artisan komutunu çalıştırmanız gerekir.

php artisan migrate

Artisan Komutanlığı Oluştur

Yeni bir komut oluşturmak için make:command Artisan komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, app/Console/Commands klasörü içinde yeni bir komut sınıfı oluşturacaktır.

Uygulamanızda bu klasör yoksa endişelenmeyin - make:command Artisan komutunu çağırdığınızda oluşturulur.

Terminal penceresini açın, komut yazın ve yeni bir artisan komutu oluşturmak için enter tuşuna basın.

php artisan make:command generateUserData

Yeni Laravel Artisan Komutanlığı Oluştur

Yeni bir Laravel Artisan komutu oluşturmak için app/Console/Commands/generateUserData.php dosyasına gitmelisiniz; bu dosyada, $signature değişkenine komut adını tanımlamanız gerekir.

Burada create-users komut adıdır ve {count}, oluşturulacak kayıtların sayısını ifade eden değişkendir.

Handle() işlevi, veritabanındaki kayıtları göstererek factory tinker komutunu çalıştırma mantığını tutar.

Bundan sonra app/Console/Commands/generateUserData.php dosyasını aşağıdaki kodla güncellemeniz gerekiyor.

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use App\Models\User;


class generateUserData extends Command
{/**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */protected $signature = 'create:generate-users {count}';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */protected $description = 'Creates test user data and insert into the database.';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */public function __construct(){parent::__construct();}

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return int
   */public function handle(){$usersData = $this->argument('count');

    for ($i = 0; $i < $usersData; $i++) { 
      User::factory()->create();}     
  }
}

Özel Artisan Komutunu çalıştırın

Son adımda, kullanıcı verilerini veritabanına oluşturmak için konsol ekranına özel artisan komutunu yazmalı ve yürütmeliyiz.

Komut aynı kalırken, kayıtların toplam sayısını seçiminize göre değiştirebilirsiniz.

php artisan create:generate-users 250

Kapanış

Umarım bu gönderiyi faydalı bulursunuz! Ayrıca paylaşacak yararlı Laravel işlevlerine sahipseniz, burada bizimle ve diğer geliştiriciler için paylaşmaktan çekinmeyin. Keyifli kodlamalar...

Ek olarak, herhangi bir sorununuz varsa, yardım sayfamızdan bir bilet eklemekten çekinmeyin.