Defter Tutma ve Muhasebe Arasındaki Fark

Defter tutma ve muhasebe arasındaki fark konusunda kafanız karıştıysa, bu makale sizin için bazı şeyleri netleştirmenize yardımcı olacaktır. Defter tutma ve muhasebenin aynı olduğuna dair yaygın bir yanlış anlama vardır, ki bu doğru değildir. Birkaç önemli fark var ve burada bunları özetleyeceğim ve her birinin kullanımlarını, avantajlarını ve sınırlamalarını açıklayacağım.

Defter Tutma ve Muhasebe Arasındaki Fark Neden Karışık?

Başlamak için, neden böyle bir karışıklık olduğuna bakalım. Bazı insanlar sadece muhasebe ve muhasebenin aynı şeyler olduğunu, ancak farklı bir adla olduğunu düşünüyor. Bunun temel nedeni, muhasebecilerin ve muhasebecilerin hem finansal verilerle ilgilenmesi hem de finansal işlemlerin nasıl kaydedileceği konusunda bilgiye ihtiyaç duymasıdır.

Muhasebe yazılımları nedeniyle iki terim arasındaki ayrımlar da bulanıklaştı. Bir muhasebeci, bir şirketin hesaplarını korumak için genellikle muhasebe yazılımı kullanır. Aslında, bir muhasebeci, bir muhasebecinin birçok işini yapabilir, çünkü bilgisayar yazılımı, onu doğru kullanmayı bilmeleri koşuluyla, onlar için zor işi yapar.

İşletmeler muhasebeci terimini nadiren kullanırlar, ancak hesap memuru ifadesini tercih ederler. Ne de olsa büyük bir şirkette muhasebe departmanı yoktur, ancak bir muhasebe departmanı vardır. Burada hesap memurları (muhasebeciler) genellikle muhasebeciler tarafından denetlenecektir. Buradaki 7 ana farklılığa daha yakından bakalım: 

1. Tanım

Peki defter tutma ve muhasebe tanımındaki farklar nelerdir? 

Defter Tutma  – Sadece finansal işlemleri kaydetme. Her biri tanımlanır, sınıflandırılır ve kaydedilir. Bu, kağıt defterlerde veya bir bilgisayarda olabilir. 

Muhasebe  – Bu, önemli finansal veriler ve eksiksiz bir hesap seti sağlamak için finansal işlemlerin sınıflandırıldığı, analiz edildiği, yorumlandığı, raporlandığı ve özetlendiği yerdir. 

2. Karar Verme 

Bir muhasebeci veya muhasebeci tarafından tutulan belgelerden hangi finansal kararlar alınabilir? 

Defter Tutma  – Bir muhasebeci tarafından üretilen bilgiler, sağlanan veriler kullanılarak yapılacak herhangi bir yönetim kararını kolaylaştırmak için çok temeldir.

Muhasebe  - Bir muhasebecinin sağlayabileceği ayrıntılı bilgiler, bir işletmenin finansal durumuna ilişkin derinlemesine bir görünüm sağlar. Bu nedenle, şirketin geleceği ile ilgili doğru kararlar almak için gereklidir.

3. Hedefler 

Temel amaç farklılıkları nelerdir?

Defter Tutma  – Temel amaç, işletme tarafından yapılan her finansal işlemin kayıtlarını tutmaktır. Üçüncü bir tarafın her işlemi kolayca anlayabileceği açık ve sistematik bir şekilde sunulmasını sağlamak. Bir muhasebeci ayrıca kitapları dengede tutmalıdır.

Muhasebe  - Bu, işlemlerin kaydını tutmanın ötesine geçer ve şirketlerin mali durumunu ölçer. Bu bilgiler daha sonra bankalar, finans kurumları veya devlet yetkilileri gibi diğer taraflara iletilebilir. 

4. Mali Tabloların Hazırlanması

Ne tür mali tablolar üretilir?

Defter Tutma  - Bir muhasebecinin genellikle finansal tablolar üretmesi beklenmez. Bir işletmedeki belirli gelir veya gider alanlarını incelemeleri ve bunları gözden geçirilmek üzere yönetime bildirmeleri gerekebilir, ancak genellikle bir muhasebeci tarafından mali tablolar hazırlanmaz.

Muhasebe  – Muhasebenin temel işlevlerinden biri, yönetim tarafından kullanılabilecek ve üçüncü taraflara sunulabilecek ayrıntılı finansal tablolar üretmektir.

5. Analiz

Hangi analiz yapılır?

Defter Tutma  - Bir muhasebecinin genellikle kitapları analiz etmesi gerekmez. Bunun bazı istisnaları vardır; örneğin, yönetim, personel maliyetlerinin dökümünü veya belirli bir ürünün ne kadarının satıldığını veya satın alındığını bilmek isteyebilir. Bu tür analizlerin yapılması basittir ve bir muhasebeci tarafından tutulan defterlerden kolayca çıkarılabilir.

Muhasebe  – Yıllık hesapları hazırlamaktan sorumlu kişiden ayrıca analiz ettiği, yorumladığı ve karmaşık raporlar oluşturmak için kullandığı ayrıntılı bilgileri sağlaması istenebilir.

6. Türler

Ne tür defter tutma ve muhasebe türleri vardır?

Defter Tutma  - İki tür defter tutma, tek ve çift giriş vardır. Tek giriş, işlemlerin tek bir defterin yalnızca bir tarafında kaydedildiği yerdir. Genellikle bu, bir satın alma yapılmışsa tek bir masraf veya bir şey satılmışsa satıştır. Çift girişte bu, işlemin diğer tarafını uygun deftere kaydederek dengelenir. 

Örneğin, tek giriş sistemi kullanılıyorsa, bir kutu dosya satın alındıysa, kaydedilen tek şey getirilen dosyaların rakamıdır. Çift girişli bir sistem kullanılıyorsa, yalnızca satın alma defterine kaydedilen dosyaların satın alınması değil, aynı zamanda işlemin diğer tarafı da örneğin bankacılık gibi uygun deftere kaydedilecektir. Bu nedenle adı, çift giriş. Çift giriş, çok daha iyi bir kayıt sağlar ve aynı zamanda hem içeri hem de dışarıdaki dengelerin uyuşması gerektiğinden hataların önlenmesine yardımcı olur. Eğer yapmazlarsa, açıkça yapılan bir hatadır. 

Muhasebe, tek giriş yazılımını çift girişe dönüştüren kullanışlı bir uygulamaya sahiptir. Yani bir Hesap Planına, Yevmiye Kaydı, Genel Muhasebe, Bilanço ve Deneme bakiyesine ihtiyacınız varsa, hepsine sahip olabilirsiniz. Muhasebe ile sizin için doğru muhasebe paketini oluşturmak çok kolay.

Muhasebe  - Hesaplar, bütçeler, teklifler vb. hazırlamak için hesap departmanı, muhasebeciler tarafından oluşturulan bilgileri kullanır. Ancak tek bir muhasebe tarzı vardır. 

7. Beceriler 

Ne tür beceriler gereklidir?

Defter Tutma  - Defter tutma rolündeki çoğu insan bir miktar eğitim almış olacaktır. Bunun nedeni, defter tutarken ilgili ilkelerin anlaşılmasının gerekli olmasıdır. Ancak, muhasebeci olmak herhangi bir özel beceri gerektirmez.

Muhasebe  - Bir muhasebeci olarak çalışan biri, bir dizi hesap üretmek için özel bir muhasebe eğitimi ve niteliklerine sahip olacaktır, bir uzman beceri seti gerektirir. 

Muhasebeciler ve Muhasebeciler

Muhasebeciler ve Muhasebeciler arasındaki temel farklar nelerdir?

Muhasebeciler  - İşletme tarafından yapılan her finansal işlemi doğru bir şekilde kaydetmelidir. Resmi nitelikler gerektirmezler, yalnızca doğru bir kitap dizisini sürdürmek için gerekli süreçlerin tam olarak anlaşılmasını gerektirirler.

Muhasebeciler  - Genellikle bir dereceye sahip nitelikli kişilerdir. Sertifikalı, Personel, Yatırım, Maliyet, Proje, Yönetim veya Adli Tıp dahil olmak üzere birçok farklı muhasebeci türü vardır. Her birinin biraz farklı bir uzmanlık alanı vardır. 

Defter Tutma ve Muhasebenin Evrimi

Artık defter tutma ve muhasebe arasındaki farkı anlıyorsunuz, ikisi arasındaki çizginin nasıl daha da karıştığını görmek kolay. Son zamanlarda, işlerin yapılma biçiminde muazzam bir değişiklik oldu. Bilgisayar yazılımı ve akıllı telefon uygulaması geliştirmenin tümü, daha karmaşık hesaplar oluşturma prosedürlerinin önemli ölçüde basitleştirildiği anlamına gelir. Bu eğilimin gelecekte de devam etmeyeceğini beklemek için hiçbir neden yok. 

Teknoloji nedeniyle, muhasebe ve defter tutma arasındaki belirgin çizgi azalmaya devam ediyor. Zamanla muhasebenin birçok yönü defter tutma alanına emilir. Günümüzün yazılımı, daha önce bir muhasebecinin görevi olan birçok finansal tablo üretebilir.

Ancak bu, defter tutmanın modası geçeceği anlamına mı geliyor? Gerçek şu ki, iki rol arasında her zaman bir ayrım kalacaktır ve yazılım bir muhasebeci tarafından girilen bilgilerden bir dizi karmaşık hesap oluşturabilse de, bir muhasebecinin insan dokunuşu yine de bir bilgisayarın gerekli nüansları sağlayacaktır. program yapamıyor.

Bunun mükemmel bir örneği, belirli düzeltme girişlerinin gerekli olduğu yıl sonu hesaplarıdır. Bunlar şunları içerir:

  • Henüz bilgisayar sistemine girilmemiş herhangi bir masraf veya yükümlülük.
  • Henüz sisteme girilmemiş gelirler veya kazanılan varlıklar.
  • Amortisman giderleri, şüpheli alacaklar vb. dikkate alınmalıdır.

Bu düzeltme girişleri yapılmadan, tamamlanan hesap seti işletmenin mali durumunun gerçek bir yansıması olmayacak ve yanıltıcı olabilir. 

Yazılımı Manuel Sistemden Daha İyi Kullanmak Nasıl?

Defterlerinizi tutmak için el yazısı defterler veya elektronik tablolar üzerinde uzman muhasebe yazılımı kullanmanın çeşitli faydaları vardır.

Daha az hata  – Tüm işlemlerin bir araya gelmesi gerektiğinden özellikle çift girişli bir yazılım sistemi kullandığınızda, imkansız olmasa da bir hatayı tespit etmek çok daha kolaydır.

Hız  – Yazılım kullanmanın otomasyon yönü, işlerin defterlere her şeyi yazmaktan çok daha hızlı yapılabileceği anlamına gelir. 

Depolama  – el yazısı defterleri tutmak çok fazla yer kaplar. Bir bilgisayardaki bilgiler sanaldır, bu nedenle çok daha az yer gerekir.

Paylaşma  - Özellikle diğer kişi yerel değilse, başkaları tarafından görüntülenmesi için yazılı defter hesapları göndermek çok pratik değildir. Bilgisayarlarda tutulan ifadeleri paylaşmak çok daha kolay ve daha az zaman alıyor.

netlik – Yüzlerce hesabı ve binlerce işlemi olan daha büyük kuruluşlar için, birinin belirli bilgileri araması veya izole hesapları görüntülemesi, tüm verilerin defterlerde tutulmasından çok daha kolaydır.

Çözüm

Gördüğünüz gibi, defter tutma ve muhasebe arasındaki farkı netleştiren çizgi zamanla bulanıklaştı. Bilgisayarların icadı ve finansal kayıtların tutulmasını basitleştiren teknolojilerin sürekli büyümesi giderek artıyor. Ancak, iki işlev arasında hala bir fark var ve muhtemelen bu devam edecek.

Muhasebe

Yenilikçi uygulama cıvataları sayesinde hemen hemen her işletme türüne uygun bir muhasebe yazılımı. Temel muhasebe paketi bulut sitesinde kullanılabilir veya çevrimdışı kullanım için seçtiğiniz bir cihaza indirilebilir. 

İşlediğiniz iş daha karmaşık özellikler gerektiriyorsa, uygulama mağazasını ziyaret edebilir ve Muhasebe paketine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir uygulama seçerek ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bu kategoriler ve daha fazlası arasından seçim yapabileceğiniz çok sayıda uygulama vardır.